Công ty cổ phần ADT Quốc Tế Phiên bản hệ thống 13.0+e-20200402

Thông tin về Công ty cổ phần ADT Quốc Tế instance of Odoo, the ERP Mã nguồn mở.

Cài ứng dụng

CRM
Theo dõi quy trình quản lý tiềm năng và đóng cơ hội
Website
Xây dựng trang web doanh nghiệp
Dự án
Tổ chức và lên lịch trình cho các dự án của bạn
Kho vận
Quản lý kho của bạn và các hoạt động logistics
Xuất hóa đơn
Hóa đơn & Thanh toán
Sản xuất
Lệnh sản xuất & Định mức
Bán hàng
Từ báo giá tới hóa đơn
Kế toán
Quản lý kế toán và phân tích tài chính
Bảng lương
Quản lý hồ sơ biên chế nhân viên của bạn
Chất lượng
Kiểm tra chất lượng sản phẩm của bạn
thương mại điện tử
Bán sản phẩm của bạn online
Mua hàng
Đơn mua hàng, nhà cung cấp và các thỏa thuận
Nhân viên
Tổng hợp chung thông tin nhân viên
Tuyển dụng
Theo dõi quy trình tuyển dụng của bạn
Phê duyệt
Tạo và xác nhận yêu cầu phê duyệt
Backend Theme EE
Backend Theme EE
Liên hệ
Tổng hợp chung thông tin liên lạc của bạn
Tài liệu
Quản lý tài liệu
Nghỉ phép
Phân bổ Nghỉ phép và theo dõi yêu cầu Nghỉ phép
Thảo luận
Chat, mail gateway và các kênh riêng
Marketing tự động
Xây dựng các chiến dịch gửi thư tự động
SMS Marketing
Thiết kế, gửi và theo dõi SMS
Studio
Tạo và tùy chỉnh các ứng dụng Odoo của bạn
Zalo SMS Intergration
Khảo sát
Tạo khảo sát và phân tích câu trả lời
Email Marketing
Thiết kế, gửi và theo dõi email
Bảo trì
Theo dõi thiết bị và quản lý các yêu cầu bảo trì
Lịch
Lên lịch các cuộc gặp của nhân viên
Blogs
Công khai thông tin các bài blog, thông báo, tin tức
Đăng tuyển công việc trên web
Quản lý quá trình tuyển dụng online của bạn
eLearning
Quản lý và xuất bản nền tảng eLearning
Diễn đàn
Quản lý diễn đàn với FAQ và Q&A
Phương tiện
Quản lý phương tiện của bạn và theo dõi chi phí vận hành
Các sự kiện
Công khai thông tin sự kiện, bán vé

Bản địa hóa đã cài đặt / Hệ thống tài khoản

Kế toán Việt Nam