Viện Công Nghệ ứng dụng và Chuyển Đổi số

Triển khai Quyết định số 749/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ, được sự cho phép của Bộ khoa học và Công nghệ, Viện Ứng dụng Cộng nghệ và Chuyển đổi số đã chính thức ra đời

Viện Ứng dụng công nghệ và chuyển đổi số ra đời với mục tiêu thúc đẩy ứng dụng công nghệ và chuyển đổi số tại các đơn vị thành viên phục vụ việc sản xuất, kinh doanh.

Viện có sứ mệnh nghiên cứu khoa học, thực hiện các đề tài, chương trình về công nghệ thông tin, công nghệ số, tìm hiểu chuyên sâu về các phần mềm ứng dụng trong các lĩnh vực tiểu thủ công nghiệp, công nghiệp, thương mại và dịch vụ.

Bên cạnh đó, Viện cũng sẽ triển khai các dịch vụ khoa học công nghệ như: Tư vấn, ứng dụng, chuyển giao công nghệ; ứng dụng công nghệ vào chuyển đổi số nhằm đáp ứng các nhu cầu của Hội; Tuyên truyền, phổ biến kiến thức, tổ chức hội nghị, hội thảo khoa học, đào tạo bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn trong các lĩnh vực nghiên cứu.

Ngoài ra, Viện sẽ hợp tác nghiên cứu với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước.

Ban lãnh đạo Viện có 4 thành viên.

Ông Lê Doãn Hợp, nguyên Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, nguyên Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thông tin là Viện trưởng.

Các viện phó:

Ông Lê Khắc Hiệp- TGĐ ADT đảm nhận vị trí viện phó.

TS. Nguyễn Cường

TS.Phạm Xuân Khánh

BAN LÃNH ĐẠO VIỆN

 

Odoo • Hình ảnh với chú thích
LỄ RA MẮT VIỆN ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ VÀ CHUYỂN ĐỔI SỐ.