Cập nhật gần nhất 12/10/2022
Thành viên 2

KHOÁ HỌC NẰM TRONG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CỦA HEROGROUP CHO CÁC CÔNG TY CỦA THÀNH VIÊN!

TUYỆT ĐỈNH CHỐT SALE KINH DOANH THỰC CHIẾN

 1. - Tuyệt chiêu BÁN HÀNG ĐỈNH CAO
  - Nghệ thuật CHỐT SALE KHÔNG LỐI THOÁT
  - XỬ LÝ MỌI TỪ CHỐI TRONG BÁN HÀNG
  - Chu trình chốt SALE BẤT BẠI
  -ĐỌC VỊ TÂM LÝ, THẤU HIỂU khách hàng ngay lập tức
  - Telesale ĐỈNH CAO
  - Khai thác mỏ vàng KHÁCH HÀNG TIỀM NĂNG
  -Thực hành LÒNG BIẾT ƠN cho nhân sự