💥Hướng dẫn sử dụng Odoo Cơ bản🚀

💥Hướng dẫn sử dụng Odoo Cơ bản🚀

👉Khóa học sẽ hướng dẫn quý khách sử dụng thành thạo Hệ thống ERP All-in-one. Vận hành doanh nghiệp chỉ cần một nền tảng duy nhất: ứng dụng được tích hợp, dễ sử dụng và được hàng triệu người dùng yêu thích.💥🚀


Khóa học riêng


Cập nhật gần nhất 30/11/2022
Thời gian hoàn thành 2 giờ 39 phút
Thành viên 2