Đào tạo tư vấn cghuyeern đổi số

Đăng ký
Rảnh
Qty
Event registration not yet started.
Odoo • Văn bản và hình ảnh

Mục phụ đề

Viết một hoặc hai đoạn mô tả sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn.
Để thành công, nội dung của bạn cần phải hữu ích cho độc giả của bạn.

Bắt đầu với khách hàng-tìm hiểu những gì họ muốn và cho họ điều đó.

Ngày & Giờ
Thứ Bảy

24 tháng 9, 2022

09:30 11:00 Asia/Ho_Chi_Minh
Địa điểm

My Company

Công ty cổ phần ADT Quốc Tế
BT 08 Ngõ 180 Đường Thanh Bình, Mỗ Lao
Hà Đông
Việt Nam
84.24.62627729
Info@adtgroup.net
Xem chỉ đường
Nhà Tổ chức

My Company

84.24.62627729
Info@adtgroup.net
CHIA SẺ

Tìm hiểu mọi người thấy và nói gì về sự kiện này, và tham gia vào các cuộc thảo luận.